dot

XrayThai Blog

dot
dot

PACS และ IT > Saturday, March-14-2009

โปรแกรมแปลงชื่อ เป็นอังกฤษ Thai Romanization

พอดีเห็นมีการ Post โปรแกรมที่น่าสนใจใน Webboard เห็นว่า เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ ต่อชาวเรารังสีเป็นอย่างยิ่ง  เก็บไว้มีประโชยน์

บางครั้งหลายท่านอาจจะมีปัญหาในการสะกดชื่อคนไข้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะบันทึกลงในเครื่องเอกซเรย์  ซึ่งหาคนไข้แจ้งชื่อภาษาอังกฤษมาให้เรา ก็เป็นการดี แต่บางครั้งคนไข้ก็ไม่ได้แจ้งชื่อให้ ทำให้เราต้องมา งมโข่งในการสะกดชื่อภาษาอังกฤษเอง หากให้ Technician 10 คนทำการสะกดชื่อเดียวกัน รับรองไม่เหมือนกัน100%

ซึ่งตอนนี้เราก็มีโปรแกรมหนึงที่สามารถเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ นั่นก็คือโปรแกรม Thai Romanization

การแปลงนี้อาศัย หลักเกณฑ์ การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน แบบถ่ายเสียง ตามหลักของ ราชบัณฑิตยสถาน http://www.arts.chula.ac.th/~ling/tts/ThaiRoman.pdf

โปรแกรม Thai Romanization นี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2546-7  (รู้สึกว่าจะหยุดพัฒนาไปเสียแล้ว )

แต่การใช้งานในการสะกดชื่อก็สามารถทำได้เยี่ยมพอสมควร เท่าที่ทดสอบกับชื่อตัวผมเอง ก็ถือว่าใกล้เคียงมาก ผิดไปแค่ 3 ตัวอักษร

ปกรณ์ หอมหวลดี

ที่ใช้อยู่ Pakorn Homhuandee

โปรแกรมแปลให้ Pakon  Hom Huan Di

 

thai-romanization

Download ==> Download ขนาดประมาณ 3.2 เมก

http://www.arts.chula.ac.th/~ling/tts/


print page  tell friend

dot
dot dot
dot dot dot